Tarife

Onorariile biroului sunt stabilite in suma fixa sau procentual, functie de valorile din act, conform ordinului MJ nr 46/C/2011, publicat in M.Of nr. 133/22.02.2011 Tarifele se percep in raport de complexitatea actului, de durata serviciului , de cazuistica pe care o implica speta. Avand in vedere complexitatea operatiunii de taxare, aceasta se va efectua numai de catre notarul public, dupa o discutie prealabila cu partea

Stimați clienți, va informam că în fiecare zi între orele 18.00 şi 20.00, în zilele de sâmbătă, precum şi în zilele de sărbătoare legala, tarifele sunt majorate cu minim 30%, în funcţie de complexitatea actului şi numărul de acte programate.
Pentru a evita orice neplăceri vă rugăm să vă informaţi la depunerea actului in legatura cu costul acestuia.

Operatiuni scutite de plata onorariului

Declaratii privind :

 • ajutorul de somaj
 • ajutoare sociale
 • alocatia de stat pt copii
 • acordarea de burse
 • obtinerea de rechizite
 • obtinerea de cazare in camine
 • fostii detinuti politici, veterani de razboi
 • valorificarea drepturilor pers cu handicap
 • despagubiri

Declaratii necesare procedurii divortului
Succesiuni, pentru mostenitorii minori fara venituri proprii

Operatiuni care beneficiaza de reducere de onorariu

15%  pt actele in care  avocatii sau consilierii juridici  au calitatea de dobanditori ai bunului
30% pt actele  incheiate in cadrul programului <prima casa>
70% pt actele in care magistratii/sotii/copiii  minori ai acestora  au calitatea de dobanditori ai bunului
90% pt actele in care notarii publici/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobanditori ai bunului

IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT DIN TRANZACTII IMOBILIARE

Acte intre vii

 • a)    Bunuri dobandite in termen de  pana la 3 ani :
  • Valoare de pana la 200000 lei :  3%
  • Valoare de peste 200000 lei : 6000 lei+ 2% din ce depaseste 200000
 • b)    Bunuri dobandite in termen de peste 3 ani
  • Valoare de pana la 200000 lei : 2%
  • Valoare de peste 200000 lei : 4000lei+1% din ce depaseste 200000

Succesiuni

 • Pentru succesiunile finalizate in termen de pana la 2 ani  nu se plateste impozit
 • Pentru succesiunile finalizate  dupa 2 ani de la  deces : 1% din valoarea masei succesorale

Note

 • Impozitul se calculeaza  la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea de expertiza  a bunului
 • La actele de donatie intre rude/afini pana la  gr. 3 inclusiv, precum si intre soti  nu se plateste impozit
 • La actele cu titlu oneros incheiate intre rude/afini pana la gr. 2 inclusiv , precum si intre soti, impozitul se calculeaza la  valoarea declarata de parti
 • La actele de partaj nu se datoreaza impozit
 • La  actele de schimb  impozitul se calculeaza la valoarea fiecarui bun in parte

TARIFE ANCPI