Servicii Persoane Juridice

Biroul notarial Panait & Dimancea se bucura de o experienta indelungata in colaborarea cu persoanele juridice, asigurand in acest sens servicii juridice complete, rapide si efeciente.

1. Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitare partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, se incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se deduce din onorariul final calculat pentru incheierea actului.
Pentru persoanele juridice, biroul ofera posibilitatea incheierii de contracte de asistenta juridica in materie notariala, pe baza carora se pot acorda consultatii oricand, in orice problema, plata facandu-se lunar, pe baza de factura

2. Redactarea incrisurilor cu continut juridic

3. Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte, respectiv de avocatul sau consilierul juridic al partii, atunci cand legea o permite:

 • antecontracte de vanzare cumparare
 • acte de instrainare mobiliara si imobiliara (contracte de vanzare cumparare, contracte de donatie, contracte de renta viagera si de intretinere, acte de dare in plata)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arenda
 • acte de alipire si acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat si de inchiriere bunuri
 • contracte de imprumut cu sau fara garantie
 • contracte de gaj si ipoteca (inclusiv inscrierea acestora la arhiva electronica si la cartea funciara )
 • contracte de mandat
 • cesiuni de creanta
 • contracte de novatie, dare in plata, remitere de datorie, acte referitoare la transferul si modificarea obligatiilor
 • cesiuni de actiuni/parti sociale
 • cesiuni ale fondului de comert
 • cesiuni de drepturi de orice fel
 • acte privind transmiterea bunurilor in urma porcedurilor de reorganizare a societatii/ insolventa/ faliment
 • contracte de management
 • contracte de mecenat si sponsorizare
 • declaratii (privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situatii de fapt, de indeplinire a conditiilor legale pentru a detine calitatea de asociat si/sau administrator, referitoare la sediul societatilor/asociatilor/fundatiilor, ale administratorilor societatilor comerciale , necesare in vederea valorificarii drepturilor prervazute in legi speciale, necesare in cazurile de reorganizare/faliment, etc)
 • procuri generale si speciale ( referitoare la bunuri mobile si imobile, de administrare bunuri/ societate, de instrainare/cumparare bunuri, pentru tranzactionarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi banesti, necesare la institutii bancare, reprezentare in cadrul societatilor comerciale/asociatilor/fundatilor etc )
 • conventii si tranzactii de orice fel
 • acte constitutive ale societatilor comerciale si ale celor fara scop patrimonial
 • acte de modificare ale societatilor comerciale si ale celor fara scop patrimonial
 • acte referitoare la fuziune, absorbtie, divizare
 • angajamente si alte documente utilizate la licitatii
 • orice alte acte, la solicitarea partilor si cu respectarea actelor normative in vigoare

4. Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

5. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

6. Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

7. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

8. Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

9. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva
Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

10. Efectuarea si legalizarea taducerilor

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

12. Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

13. Servicii de taducere prin traducatori colaboratori externi

14. Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

15. Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegati ai biroului notarial

16. Certificarea proceselor verbale ale adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale organelor de conducere ale acestora.

17. Obtinerea certificatului constatator necesar operatiunilor notariale

18. Apostilarea/supralegalizarea documetelor notariale prin delegati ai biroului notarial

19. Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

20. Inregistrarea in Registrul Comertului a documentelor intacmite prin intermediul angajatilor biroului notarial

21. Deplasari la sediul sau domiciliul clientului, la solicitarea acestuia

 

* Enumerarea operatiunilor este enuntiativa, acestea fiind definite cu exactitate numai dupa discutiile prealabile cu notarul public.