Servicii Persoane Fizice

1. Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitarea partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.
In cazul in care, in urma acordarii respectivelor consultatii, partile incheie un act notarial in cadrul biroului, cuantumul onarariului perceput pentru consultatia juridica se scade din onorariul final calculat pentru incheierea actului.

2. Redactarea incrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor

3. Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte sau de avocatul/consilierul juridic al partii, in masura in care legea permite:

 • antecontracte de vanzare cumparare
 • acte de instrainare mobiliara si imobiliara ( contracte de vanzare cumparare, contracte de donatie, contracte de renta viagera si de intretinere, acte de dare in plata)
 • constituiri de drepturi reale imobiliare
 • contracte de arenda
 • acte de alipire si acte de dezmembrare imobile
 • acte de partaj voluntar
 • contracte de comodat si de inchiriere bunuri
 • contracte de imprumut cu sau fara garantie
 • contracte de gaj si ipoteca (inclusiv inscrierea acestora la arhiva electronica si la cartea funciara)
 • contracte de mandat
 • contracte de cesiune de creanta, novatie, subrogatie, remitere de datorie
 • contracte de mecenat si sponsorizare
 • testamente
 • declaratii ( privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situatii de fapt, necesare la divort, privind statutul civil al persoanei, de acceptare sau de renuntare la succesiune, de notorietate, privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale, pentru acordarea de burse, rechizite sau alte ajutoare banesti, privind plecarea in strainatate a minorilor, neinsatiti de parinti,etc )
 • procuri generale si speciale ( referitoare la bunuri mobile si imobile, de administrare bunuri, de instrainare bunuri, referitoare la succesiuni, judiciare, pentru tranzactionarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi banesti, etc )
 • Conventii de modificare al regimului matrimonial si alte documente legate de aceasta modificare
 • orice alte acte, la solicitarea partilor si cu respectarea actelor normative in vigoare

4. Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

5. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

6. Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

7. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

8. Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

9. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva
Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

10. Efectuarea si legalizarea taducerilor

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

12. Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

13. Procedura succesorala notariala
Biroul notarial este competent a solutiona cererile de dezbatere a succesiunii pentru defunctii care au avut ultimul domiciliu in Constanta. In cazul in care este necesar a se dezbate, succesiv , mai multe succesiuni, mostenitorii pot alege biroul notarial din circumscrisptia judecatoriei in care si-a avut domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urma.

14. Divortul prin acordul sotilor chiar si atunci cand exista copii minori

15. Eliberarea incheierilor prin care se atesta rezultatul verificarilor efectuate in registrele Camerei Notarilor Punblici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

16. Efectuarea inventarului bunurilor in cadrul succesiunii

17. Servicii de taducere prin traducatori colaboratori externi

18. Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

19. Servicii de publicitate imobiliare si mobiliara prin delegat al biroului notarial

20. Apostila/supralegalizare prin delegat al biroului notarial

21. Verificari/inregistrari Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM)

22. Deplasari la domiciliul clientului sau la unitatea de credit in vederea intocmirii documentelor solicitate

Enumerarea operatiunilor nu este limitativa, natura si complexitatea actelor fiind discutata direct cu notarul public instrumentator.