Legislație

 1. Legea nr.36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale
 2. Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995
 3. Legea nr.656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
 4. Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare republicata si actualizata
 5. Legea nr.21/01.03.1991 a cetateniei romane republicata si actualizata
 6. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale
 7. Legea nr.18/1991 a fondului funciar
 8. Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan
 9. Legea nr.1/2000, privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere
 10. Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
 11. Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice
 12. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructive
 13. Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor immobile preluate in mod abuziv in perioada 06.03.1945-22.12.1989
 14. Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996