Despre Noi

Activitatea notarilor publici din Romania este reglementata de Legea nr. 36/1995 si de Regulamentul de punere in aplicare a acestei legi, activitatea notariala realizandu-se de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale.

Activitatea notariala se realizeaza in aceeasi masura pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, religie, sex, opinie si apartenenta politica, avere sau origine sociala.

Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public, avand statutul unei functii autonome, iar actul indeplinit de notarul public, purtand sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta ceruta de lege.

Notarul public isi desfasoara activitatea la sediul biroului notarial in care functioneaza, dar pentru indeplinirea obligatiilor profesionale se poate deplasa si in afara sediului biroului, in limitele circumscriptiei teritoriale a judecatoriei in care isi desfasoara activitatea. Competenta teritoriala a notarilor este limitata in materie succesoarala si divort. Mostenirile se pot dezbate la orice birou notarial din circumscriptia judecatoriei ultimului domiciu al defunctului. In cazul divortului, este competent notarul public cu sediul biroului in circumscriptia judecatoriei sau a Tribunalului Bucuresti, in a carei raza teritoriala s-a incheiat casatoria sau se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

Notarii publici au obligatia sa verifice, in scopul prevenirii litigiilor, ca actele pe care le instrumenteaza sunt conforme legii si bunelor moravuri, sa solicite si sa dea lamururi partilor asupra continutului actelor spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele.

Legea nr. 36/1995 consacra in mod expres obligatia notarilor publici de a pastra secretul professional, obligatie ce le impune notarilor interdictia de a da informatii, precum si de a permite accesul la actele notariale altor persoane in afara partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si acelora care justifica un drept sau un interes legitim. Aceeasi obligatie revine si personalului birourilor notariale. Obligatia notarilor de a pastra secretul profesional subzista si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partea interesata il elibereaza pe notar de aceasta indatorire.

Biroul notarial este inregistrat ca Operator de date cu character personal, conform legii nr. 677/21 noiembrie 2001.

Notari Publici Asociati:

Adela Oprescu (Panait)

Anda-Denisa Dimancea